Ysgol Castell Caereinion
Learning Together for the 21st Century

Croeso

Annwyl Riant/Warcheidwad [Dear Parent/Guardian]

Croeso i Ysgol Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion

Yn yr ysgol hon, rydym yn ymhyfrydu ein bod yn cyflwyno addysg lawn a chytbwys mewn awyrgylch gynnes a chyd-weithredol.

Rydym yn gwerthfawrogi pob disgybl fel unigolion a’n bwriad yw cyrraedd llawn botensial pob un.  Rydym yn ceisio cynnal amgylchedd waith sy’n ysgogi pob disgybl i ymgeisio am y safonau uchaf.

Ein datganiad mawr yw “Dysgu ar y cyd ar gyfer yr Unfed Ganrif ar Hugain” sy’n cynnwys:-
 
  • creu amgylchedd ddiogel
  • creu amgylchedd ble mae hapusrwydd y disgybl yn hanfodol
  • creu cyfleoedd dysgu ac addysgu er mwyn i’r plant werthfawrogi eu potensial ac wedi eu ffocysu ar y sgiliau sy’n angenrheidiol ar gyfer yr unfed-ganrif-ar-hugain
  • credu fod pawb yn arbennig
  • creu amgylchedd ddeniadol sy’n ysgogi dysgu ac addysgu
  • perthyn a gweithio o fewn y GYMUNED
Mae’r ysgol yn hybu perthynas agos gyda rhieni i sicrhau fod eich plentyn yn cael amser llwyddiannus a buddiol yn yr ysgol.

Gobeithio y gwnewch fwynhau edrych ar ein gwefan, cofiwch edrych arni i weld yr holl weithgareddau.  Mae ein drysau yn agored bob amser os ydych am ymweld â ni.  Cysylltwch â ni ar y dudalen gartref neu ffoniwch ni ar 01938 850275.

Edrychwn ymlaen i gyfarfod â chi.

Yn gywir iawn

Judith Baker
Pennaeth