Ysgol Castell Caereinion
Learning Together for the 21st Century

Profiad Cyn-Ysgol

Gall y plant fynychu sesiynau prynhawn bob wythnos yn ystod yr hanner tymor cyn y byddant yn mynychu’r ysgol yn llawn amser, er mwyn eu cynefino â bywyd ysgol.

Yn barhâd gyda’r cynefino â bywyd ysgol gall y plant (sy’n mynychu ysgol yn ystod y tymor ar ôl eu 4ydd penblwydd) fynychu sesiwn y bore (9.00am i 12.00pm) yn ystod yr wythnos gyntaf.  Yn ystod yr ail wythnos byddant yn mynychu sesiwn y bore ac amser cinio (9.00am i 1.00pm).

O’r drydydd wythnos ymlaen fe fyddant yn mynychu sesiynau llawn (9.00am i 3.30pm).

Dyddiadau’r Tymhorau a Gwyliau’r Ysgol

• Mae’r dyddiadau uchod yn cael eu cyhoeddi gan Gyngor Sir Powys a byddwn yn anfon yr wybodaeth drwy’r cylchlythyr neu yn Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i rieni.  Gellid cysylltu â swyddfa’r ysgol hefyd i gael y dyddiadau yma.
• Nid yw’ rysgol yn hyrwyddo cymeryd gwyliau yn ystod tymhorau’r ysgol.  Os ydych am fynd ar wyliau yn ystod tymhorau ysgol, mae’n rhaid llenwi ffurflen sydd ar agel o swyddfa’r ysgol.