Ysgol Castell Caereinion
Learning Together for the 21st Century

Cefndir ac Ethos yr Ysgol

Yn Ysgol Gynradd Castell Caereinion rydym yn falch o’r addysg eang, cytbwys a llawn a gynigir o fewn awyrgylch gofalus a chynnes.

Rydym yn gwerthfawrogi pob disgybl am eu talentau unigol, a’r bwriad yw datblygu pob disgybl i’w lawn botensial.  Mae’r awyrgylch yn gymhelliant i’r disgyblion i gyrraedd safonau uchel.

Mae awyrgylch deuluol a’r tîm o athrawon a’r staff cynnal yn sicrhau fod y disgyblion yn cael eu hystyried fel unigolion, gan wneud y symud o un dosbarth i’r llall yn haws.

Sefydlwyd yr Ysgol gyntaf yng Nghastell Caereinion dros ddwy ganrif yn ôl.  Heddiw saif yr ysgol ger Eglwys Sant Garmon yng nghanol y pentref.

Adeiladwyd yr ysgol yn Oes Fictoria, gyda nifer o ychwanegiadau sy’n cynnwys dau ddosbarth newydd, ardal TG, llyfrgell ac ystafell athrawon.

Mae neuadd gymunedol ynghlwm â’r ysgol sy’n cael eu defnyddio ar gyfer cinio ysgol, addoli ar y cyd, ymarfer corff a pherfformiadau ysgol.

Mae’r ysgol mewn safle odidog.  Mae ganddi gae, ardal garddio, maes chwarae a defnydd o gae mwy ynghyd ag ardal galed i chwarae arni.

Mae pedwar dosbarth, a defnyddir un gan Bright Sparks, y dosbarth cyn-ysgol.  Mae gennym gysylltiad agos â hwy, sy’n golygu symud rhwydd rhwng cyn-ysgol ac unarddeg oed.

O ganlyniad i Ddeddf Addysg 1988, mae gennym bolisi ‘drws agored’, ond rhoddir ystyriaeth i faint dosbarthiadau yn ogystal.  Mae’r ysgol yn gyfrifol am reoli yr arian a’r weinyddiaeth.

Edrychwn ymlaen i’ch cyfarfod gan sefydlu perthynas agos a fydd yn golygu y caiff eich plentyn amser llwyddiannus a difyr yn yr ysgol.