Ysgol Castell Caereinion
Learning Together for the 21st Century

Gwisg Ysgol yn Ysgol Castell Caereinion

Anogir yr holl ddisgyblion i wisgo gwisg ysgol.  Golyga hyn grys glas golau neu grys ‘polo’, siwmper ‘burgundy’ neu ‘fleece’ gyda logo’r ysgol a sgert ddu neu las tywyll, ffrog, trowsus neu siorts.

Yn ystod misoedd yr haf, gall y merched wisgo ffrog haf las golau gyda sgwariau arni.

Mae’n bosib archebu siwmper, ‘fleece’ a chrysau polo gyda emblem yr ysgol arnynt drwy swyddfa’r ysgol.

Gwerthir bagiau llyfrau a bagiau nofio yn yr ysgol hefyd, a gellid eu  harchebu o swyddfa’r ysgol.