Ysgol Castell Caereinion
Learning Together for the 21st Century

Amser Sesiynau

Mae’r Corff Llywodraethol wedi cytuno ar yr amseroedd canlynol:

Amserau Sesiynau Ysgol  
8.15am – 9.00am
.
Clwb Brecwast (am ddim) a gofalaeth cyn ysgol
(dechrau Chwefror 2010)
9.00am Cofrestru
9.05am – 10.45amGwers 1 (+ amser llaeth i’r Cyfnod Sylfaen) 
10.45am – 11.00amAmser Chwarae
11.00am – 12.00pmGwers 2 
12.00pm – 1.00pm
.
Amser cinio ac amser chwarae
.
1.00pm – 1.15pmCofrestru a chyd-addoli 
1.15pm – 2.20pmGwers 3 
2.20pm – 2.30pmAmser chwarae (2.15pm – 2.30pm i’r Cyfnod Sylfaen) 
2.30pm – 3.30pm Gwers 4


• Disgwylir i ddisgyblion gyrraedd yn brydlon ar gyfer dechrau’r ysgol a dylid hysbysu athrawon os bydd newidiadau i drefniadau casglu’r disgyblion.

• Fe fydd goruchwyliaeth ar fuarth yr ysgol o 8.45am yn y bore a than 3.40pm ar ôl ysgol.  Ar foreau gwlyb, goruchwylir y disgyblion yn eu dosbarthiadau.  Ni ddisgwylir i ddisgyblion fod yn yr ysgol cyn, neu ar ôl yr amseroedd uchod, os nad oes rheswm arbennig.  Gall disgyblion fynychu’r Clwb Brecwast rhwng 8.15am a 8.45am.

• Gofynnir i rieni ddefnyddio maes parcio’r ganolfan gymunedol, ac yna cerdded gyda’r disgyblion i fuarth yr ysgol.