Ysgol Castell Caereinion
Learning Together for the 21st Century

Ffrindiau’r Ysgol

Rydym yn griw cyfeillgar sy’n mwynhau cyfarfod i drefnu digwyddiadau er mwyn codi arian i’r ysgol.  Mae’r holl arian yn cael ei wario ar bethau hanfodol i’r ysgol e.e. ardal TG, carpedi newydd, byrddau du rhyngweithiol, maes chwarae isel ac ardal chwarae i’r Cyfnod Sylfaen.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r ysgol a fe wnaeth ein gwaith sicrhau fod Ysgol Castell Caereinion yn amgylchedd hyfryd i ddysgu.