Ysgol Castell Caereinion
Learning Together for the 21st Century

Staff Castell Caereinion


Enw’r Athro
Dosbarth
Staff Cefnogi
Mrs R Williams1 (Cyfnod Sylfaen a CA1)Elaine Bates a Louise Vavere
Miss H Mees/Mrs H Elliot1 (Cyfnod Sylfaen a CA1) – athrawes gyflenwiElaine Bates a Lousie Vavere
Miss L Roberts2 (CA2)Amanda Hughes a Harriot Bates
Miss H Mees/Mrs H Elliot2 (CA2) - Dydd Mawrth a Dydd MercherAmanda Hughes a Harriot Bates
Mrs O PughGweinyddes Ysgol (Dydd Mawrth a Dydd Iau)
Mrs E JonesGlanhawraig a gofalwraig amser cinio
  Mrs C Williams  Gweinyddes Ysgol 
JulieCynorthwy-ydd yn yr ystafell fwyta